Clopidogrel Apotex 75mg Filmomh Tabl 84 X 75mg

Clopidogrel Apotex 75mg Filmomh Tabl 84 X 75mg
€ 14,58
CNK: 2695732
Merk: Apotex
In voorraad
Toepassing
 • Patienten met een myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35 dagen), een ischemisch CVA (van 7 dagen tot minder dan 6 maanden) of bewezen perifeer arterieel lijden
 • Patienten met een acuut coronair syndroom
  • Acuut coronair syndroom zonder stijging van het ST-segment (instabiele angina of myocardinfarctinfarct zonder Q-golf), met inbegrip van patienten bij wie een stent wordt geplaatst na een percutane coronaire interventie, in combinatie met acetylsalicylzuur (ASZ)
  • Myocardinfarct met ST-segmentstijging in combinatie met ASZ bij medisch behandelde patienten die in aanmerking komen voor trombolytische behandeling
  • Bij volwassen patiënten met atriumfibrilleren die minstens één risicofactor voor vasculaire voorvallen hebben, die niet geschikt zijn voor een behandeling met vitamine K-antagonisten (VKA) en die een laag risico op bloedingen hebben
Gebruik

Volwassenen

 • Acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging:
  • Eenmalige oplaaddosis van 300 mg
  • Onderhoudsdosis: 75mg per dag
  • Acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging:
  • Eenmalige oplaaddosis van 300 mg (behalve patiënten ouder dan 75 jaar)
  • Onderhoudsdosis: 75mg per dag
  • Atriumfibrilleren
  • 75mg per dag

Toedieningswijze

 • Met of zonder voedsel
Bijsluiter Download bijsluiter
Op voorschrift Ja

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

Lees aandachtig de bijsluiter.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.